دانلود فایل word تحليل تماتيک موانع و مشکلات پيش روي ازدواج جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل تماتيک موانع و مشکلات پيش روي ازدواج جوانان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به مطالعه موانع و مشکلات پیش روی ازدواج جوانان از دیدگاه اساتید دانشگاه، روحانیون و دانشجویان دختر و پسر پرداخته است. داده ها و اطلاعات به روش کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته از 6 نفر استاد دانشاگه، 5 نفر عالم روحانی و 10 نفر دانشجوی دخترو پسر در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گردآوری شده است. روش نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه اساتید دانشگاه، عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، فردی و شخصیتی و از نظر روحانیون، عوامل معنوی (دور ماندن از دستوران و فرمایشات اسلام) مهمترین موانع ازدواج جوانان هستند. ا ما از دیدگاه دانشجویان دختر مواردی نظیر تحصیلات، محدود بودن دایره انتخاب، عدم تفاهم فکری، جهیزیه، ترجیح پسران به داشتن رابطه دوستی قبل از ازدواج و از نظر دانشجویان پسر نیز بیکاری، نداشتن ثبات مالی، مسکن، سربازی، تحصیلات، ترجیح زندگی مجردی و داشتن روابط خارج از ازدواج از مهمترین موانع ازدواج هستند.

لینک کمکی