دانلود فایل word تربيت جنسي اسلام در مقاطع مختلف سني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تربيت جنسي اسلام در مقاطع مختلف سني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بنیادی ترین واحد جامعه در اسلام، خانواده است؛ زیرا اگر این نهادبتواند از کمال ظرفیت وجودی خود بهره ببرد، اجتماع نیز به باروریو بالندگی می رسد. یکی از جنبه های ملموس جامعه موفق، نحوهارتباط اعضای جامعه با یکدیگر و برخورد مناسب با مسایل جنسی ورعایت حریم ها بین زن و مرد نامحرم در خانواده و جامعه است.اسلام یک شیوه و الگوی اساسی برای مدیریت جنسی در مقاطعمختلف سنی ارایه نموده است. این الگو از بیان توصیه هایی در بابچگونگی تربیت جنسی در خانواده که دارای ابعاد مختلفی می باشد واز بدو تولد آغاز می شود شروع شده و تا پایان عمر ادامه دارد. آموزههای دینی توصیه هایی در باب مراقبت های جنسی لازم در ارتباطهمسران با یکدیگر و والدین با فرزندان نموده است که در واقع رعایتاین نکات سنگ بنای حفظ سلامت روانی جامعه است. در پژوهشحاضر، تربیت جنسی در سه محور عمده کودکی ، نوجوانی، جوانی ازمنظر قرآن و روایات برسی شده است. روش تحقیق این پژوهشتحلیلی و کتابخانه ای است.

لینک کمکی