دانلود فایل word تعيين ساختار عاملي و اعتبار پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تعيين ساختار عاملي و اعتبار پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این پژوهش ساختار عاملی و اعتبار پرسشنامه شیوه های فرزندپروری با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در بین 376 نفراز مادران دختر و پسر دوره ابتدایی شهر تهران تعیین شده است. ساختار عاملی پرسشنامه بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی باروش عامل یابی محورهای اصلی با استفاده از چرخش پروماکس، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد در پرسشنامهشیوه های فرزندپروری، به استثنای مادهی 24 ، بقیه مادهها عامل مربوط به خود را اندازهگیری می کنند. این پرسشنامه از سهعامل اشباع شده است. همچنین پرسشنامه و خرده مقیاس های آن از اعتبار نسبتا خوبی برخوردارند.

لینک کمکی