دانلود فایل word سبک زندگي امام صادق (ع) در تربيت فرزند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سبک زندگي امام صادق (ع) در تربيت فرزند :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات عمده خانواده ها در عصر ارتباطات و تکنولوژی چگونگی تربیت درست و صحیح فرزندان می باشد.با وجود امکاناتوپیشرفت های صنعتی و آسان شدن بسیاری از کارهای روزمره روابط میان اعضای خانواده ها سرد و بی روح شده است.فرزندان آن طور که بایدقدردان والدین نیستند و... علت اصلی این مشکلات دور شدن خانواده ها از مبانی اصلی تعالیم اسلام و اهل بیت (ع) به عنوان نسخه های نجاتبخش بشریت است. معصومان (ع) الگوهای کاملی برای بشریت هستند که انسان ها می توانند با اقتدا به ایشان دنیا و آخرت خویش را تامینکنند. برای داشتن محیطی شاد و گرم در کانون خانواده وتربیت صحیح فرزندان و همچنین برقراری احترام متقابل میان اعضای خانوادهبایددر زمینه تربیت و شکل گیری شخصیت فرزندان به احادیث معصومین (ع) رجوع کنیم.در این بین مراجعه به احادیث امام صادق (ع) بهعنوان موسس مذهب جعفری برای تربیت فرزندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در این مقاله به برخی از روشهای تربیت فرزند از دیدگاهامام صادق (ع) از جمله عدم تبعیض میان کودکان ،آموزش نماز و قرآن،محبت،نقش تغدیه مادر دردوران وضع حمل،احترام به دخترو... اشارهشده است.

لینک کمکی