دانلود فایل word سبک زندگي ايراني - اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سبک زندگي ايراني - اسلامي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات مهم جامعه امروز ما، سبک زندگی افراد است؛ چراکه سبک زندگی تاثیر عمیقی بر بسیاری از جنبه هایمهم زندگی میگذارد. سبک زندگی را میتوان در تمامی کنشها و رفتارهای فرد و در تعاملات و ارتباطات وی با دیگرانمشاهده کرد. دین مبین اسلام تاثیر بهسزایی بر حالات روحی و تعاملات اجتماعی افراد دارد و در صورتیکه جامعه تحتنظارت دین و مذهب باشد، روابط اجتماعی پایدارتری ایجاد می گردد. در مقاله حاضر به پژوهش و بررسی سبک زندگیبه شیوه ایرانی و اسلامی می پردازیم.

لینک کمکی