دانلود فایل word سبک زندگي خانواده برتر از منظر قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سبک زندگي خانواده برتر از منظر قرآن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

قرآن ، در روش تربیتى خود، انسانها را به الگوها، ایده آل ها و نمونه هاى برتر توجه مى دهد. تاثیر الگوهادر ساخته شدن فرد و اجتماع برکسى پوشیده نیست. خانواده، کوچکترین واحد اجتماعى است که سلول اولیهآن را زن و شوهر تشکیل مىدهند. آرامش، انسان دوستی، مهربانی و ایمان به پروردگار از جمله اهداف بلند قرآنکریم در تبیین هدف تشکیل خانواده است که اعضای آن می توانند در رسیدن همدیگر به کمال حقیقی انسان،یاری رسان باشند؛ بویژه اگر این خانواده بر اساس اندیشه توحیدی بنا نهاده شده و بتواند قوانین کلی جهت تطبیقبا نیازهای روزانه و نحوه رفتار صحیح در سبک زندگی را رعایت نماید. مقاله حاضر با عنوان دانلود فایل word سبک زندگي خانواده برتر از منظر قرآن پس از بیان مقدمه به تبیین مفهوم خانواده و سبک زندگی ، پرداخته و سبک زندگی را در سه حوزه اعتقادی، اخلاقی و رفتاری مورد بررسی قرار داده است و به نمونه هایى از خانواده برتر در قرآن کریم پرداخته و در پایان نتیجه گیرى کلی از مباحث ارایه داده است.

لینک کمکی