دانلود فایل word فضاي مجازي و تا ثير آن درخيانت همسران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word فضاي مجازي و تا ثير آن درخيانت همسران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی ازبزرگترین مسایلی که جوامع امروزی به آن مبتلا هستند، ضعف بنیادخانواده است دراین ضعف عوامل متعددی دخالتداردوآن عاملی که بین صحبت های دوستان و آشنایان و حتی صفحات روزنامه به وفور با آن برخورد می کنیم ، موارد خیانتبین زوج ها و روابط فرازناشویی که در آن، یکی از زوج ها با خیانت خود موجب فروپاشیدن خانواده شده است.در برخی ازموارد خیانت بین زوج ها، این مسیله حتی منجر به قتل نیز شده است؛ خیانتی که برخی افراد دلیل آن را در مسایلی مانندفضای مجازی جستجو می کنند اما واقعا تا چه اندازه فضای مجازی در روابط زناشویی نقش دارد فضای مجازی ودرکنارآن شبکه های اجتماعی به دلایل مختلفی مانند تبلیغات ،روابط سردبین همسران، ناآگاهی، دسترسیآسان و....خانواده هارابه خودجذب کرده وباعث به وجودآمدن مشکلات عدیده ای ازجمله خیانت بین همسران شده است کهدرادامه به طورکامل به علل گرایش وراه کارها ی آن ازسوی خانواده وجامعه خواهیم پرداخت.

لینک کمکی