دانلود فایل word مدرنيته و تزلزل در خانواده پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدرنيته و تزلزل در خانواده پايدار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اصطلاح سبک زندگی به روش زندگی مردم و بازتابی کامل از ارزشهای اجتماعی،طرز برخورد و فعالیتها اشاره دارد. هدف از تحقیق حاضر این است که با وجود امکانات وآسایشی که در حال حاضر در جامعه می توانیم فراهم کنیم، بعدی از سبک زندگی که مدرنیتهو پیامدهای آن می باشد توانسته باعث اختلاف سطح فکری و فرهنگی شود و تغییراتی اساسیرا در مذهب و اعتقادات هر فرد، همچنین معضلات جدی را در زندگی افراد و خانواده هاهمانند خانواده ستیزی، مصرف گرایی، مکانیکی شدن روابط انسان ها، استفاده نادرست ازفضای مجازی و غیره ایجاد کرده است. نقد مدرنیته به این معنی نیست که از فردا باید همهتکنیک های مربوط به آن فرهنگ را کنار گذاشت و خود را بدون هیچ ابزاری در همه صحنههای فعالیت صنعتی و اجتماعی متوقف نمود، بلکه دقت بر سر انتخابی است که باید برایفرهنگ و تمدن آینده جهان اسلام انجام دهیم تا سرنوشتی چون سرنوشت غرب امروز بهسراغمان نیاید. مباحث بررسی فرهنگ مدرنیته قدمی است در راستای شناخت درست حجابنور آخرالزمان. در پژوهش حاصل سعی بر این داریم تا به بررسی تاثیر مدرنیته و آسیب هایآن در فرد، خانواده و جامعه بپردازیم تا بتوانیم راه کارهای مناسبی را ارایه و آن را در زندگیخود بکار بریم.

لینک کمکی