دانلود فایل word مديريت زنان در خانواده ، گام هاي آهسته و پايدار در اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مديريت زنان در خانواده ، گام هاي آهسته و پايدار در اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

توسعه ی اقتصادی بر مبنای سرمایهداری مصرفی، نسخه ای است که غرب برای اقتصاد خود پیچیده است وبرای اینکه بتواند کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت بازاری برای مازاد محصولات تولیدی خوددرآورد و آنان را به خرید این کالاها تشویق کند، چاره ای نمی بیند جز آنکه مصرف گرایی را به صورت ارزشبرای آنان درآورد. و لذا اقتصاد کشور ما نباید آن ارزشها را سر لوح سیاست های خود قرار دهد. در شرایطکنونی دنیا، الگوی مصرف بومی منطبق بر شرایط خاص جغرافیایی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی یک نیازاساسی برای هر کشور مستقل و با اقتدار است.در شرایط کنونی کشور ما، آنچنان که مقام معظم رهبری در بیانات خود به نیکویی اشاره نموده اند، به الگویبومی اقتصاد نیاز دارد؛ اقتصادی که بتواند در شرایط تهدید و تحریم دشمنان کارآمد و پویا عمل کند و با هرگونه وابستگی به مقابله برخیزد. مقام معظم رهبری در این زمینه تصریح می کنند: اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، همآسیب پذیرى اش کاهش پیدا کند؛ یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابلترفندهاى دشمنان، که همیشگى و به شکل هاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند .نکته مهم در این میان آن است که جهت بستر سازی زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی، باید نیاز ها و آسیب هایجامعه شناسایی شود تا موجبات تغییر سازوکارها معمول به مدل اقتصاد مقاومتی با موفقیت انجام شود. شایدنخستین گام در اجرای این الگو شناسایی موانع و شناخت وضع موجود جهت دستیابی به وضع مطلوب کههمان اقتصاد مقاومتی باشد. این مقاله به بررسی تعریف ، اهداف ،زیر ساخت ها ، نقش زنان در ساماندهیاقتصاد خانواده ، مولفه ها ، موانع و مشکلات و راهکارهای فرهنگی اقتصاد مقاومتی خواهد پرداخت.

لینک کمکی