دانلود فایل word مطالعه مروري خانواده هاي زوجين هردوشاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه مروري خانواده هاي زوجين هردوشاغل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی مروری خانواده های زوجین هردو شاغل می پردازیم. روش پژوهش از نوع مطالعه مروری بر کتب،اسناد و پژوهش های پیشین در حوزه خانواده های هردوشاغل می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد پژوهش ها بر رویخانواده های هردو زوج شاغل در کشور ما بسیار محدود بوده و در سالهای اخیر به دلیل اشتغال زنان در خانواده بررسی اینموضوع می تواند دارای اهمیت ویژه ای باشد اما در کشورهای غربی به دلیل اشتغال زنان از سالهای قبل این موضوع موردتوجه بوده و ساخت ابزارهای سنجش و بررسی های پژوهشی اهمیت این موضوع را در عملکرد و کارایی خانواده نشان می دهند.

لینک کمکی