دانلود فایل word تحليل حرارتي کوره سنتي آجرپزي بهمنظور ارايه راهکارهاي کاهش مصرف سوخت و اعمال راهکارها در يک کوره نمونه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل حرارتي کوره سنتي آجرپزي بهمنظور ارايه راهکارهاي کاهش مصرف سوخت و اعمال راهکارها در يک کوره نمونه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس سوخت و احتراق ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

صنعت تولید آجر در زمره صنایع پرمصرف حاملهای انرژی طبقهبندی میشود. در این تحقیق با هدف کاهش مصرف سوخت در یک کوره سنتی تولید آجر طی یک تحلیل حرارتی، راههای اتلاف حرارت بررسی شده و مقادیر اتلاف محاسبه شده است. با توجه به این تحلیل چندین راهکار برای جلوگیری از هدر رفت انرژی ارایه شد که از میان راهکارهای ارایه شده، عا یقکار ی بدنه کوره و اصلاح سیستم احتراقی بهعنوان راهکار قابلاجرا در وضعیت موجود در نظر گرفته شد. برای جلوگیری از هدر رفت گرما به محیط، کوره با دو لایه پشم سنگ و پشمشیشه عایقکاری شد. برای اصلاح سیستم احتراق نیز راهکار افزایش تعداد مشعلها و بردن محل شعله به زیر روزنههای سقف کوره بهمنظور توزیع بهتر و کنترل بیشتر اعمال گردید. با اعمال این راهکارها مصرف گاز طبیعی به مقدار 40 مترمکعب برای هر تن آجر کاهش یافت که این به معنی کاهش 40 درصدی مصرف سوخت است. همچنین تمام آجرها بهطور کامل و یکدست پخته م یشوند که این به معنی افزایش تولید بین 7 تا 14 درصد است.

لینک کمکی