دانلود فایل word بام سبز راهبرد مديريت شهري در ارتقاء کيفيت محيط زيست شهري درکلان شهرهاي ايران با رويکرد تحقق آسمان آبي، زمين پاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بام سبز راهبرد مديريت شهري در ارتقاء کيفيت محيط زيست شهري درکلان شهرهاي ايران با رويکرد تحقق آسمان آبي، زمين پاک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توسعه سلامت، ايمني و محيط زيست در حوزه اماکن تفريحي، ورزشي، مذهبي و فرهنگي شهر با رويکرد حفاظت از شهروند و شهر

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

بام سبز یکی از رویکرد های نوین معماری و شهر سازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که از آن می توان در جهت افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری بهره برد. استفاده کاربردی از بام ها می تواند به عنوان امکانبهره برداری بهینه از زمین های شهری قلمداد شود. بام های سبز بخشی از تلاش ها برای پایدار تر ساختن شهرها و یکی از راهحلهای مدرن برای مشکلات شهری می باشد. نقش عمده بام سبز در مدیریت آب های رواناب شهری، کاهش اثرات گازهای گلخانه ای، تنوع محیط زیستی درموجودات زنده شهری )گیاهان و جانوران(، جلوگیری از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان ، بهبود و تلطیفهوا، کاهش دما، جلوگیری از آتش سوزی ساختمان ها، کاهش نفوذ تابش الکترومغناطیس، بهبود کیفیت اقلیمی و ایجاد تهویه مطبوع در شهر، پاکیزگی و کاهش آلودگی هوا، ذخیره انرژی و کاهش آلودگی صوتی می باشد. پس با توجه به اهمیت موضوع اینپژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است و هدف از آن بررسی و ارزیابی سامانه بامسبز مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری با تاکید بر کلان شهرهای ایران می باشد. برای رسیدن به این هدف به بررسی مبانی نظری پژوهش و مزایا و معایب آن در شهرها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد مزایای زیست محیطی بام سبزمورد توافق اکثر محققین است، باتوجه به قرار گرفتن کیفیت محیط زیست در بافت شهری و تهدید های زیست محیطی در شهرهایبزرگ از قبیل آلودگی هوا، ظهور پدیده جزیره گرمایی شهری، بحران انرژی و غیره، باید سبز کردن بام ها، به دلیل مزایای زیست محیطی شان و به عنوان راه حل اکولوژیک در برنامه ریزی فضای کالبدی شهری مورد توجه اساسی قرار گیرد. همچنین با تمام مزایای گسترده زیست محیطی بام های سبز، بالا بودن هزینه های اجرایی نصب و راه اندازی، آبیاری وحفظ و نگه داری از فضای سبز این گونه بام ها، و در یک کلام مسایل اقتصادی مانع از آن است که این فناوری نوین جایگاه شایسته خود را در شهرهای پایدار معاصر پیدا کند.

لینک کمکی