دانلود فایل word بررسي شاخص هاي شهر هوشمند بر پايه توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي شاخص هاي شهر هوشمند بر پايه توسعه پايدار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توسعه سلامت، ايمني و محيط زيست در حوزه اماکن تفريحي، ورزشي، مذهبي و فرهنگي شهر با رويکرد حفاظت از شهروند و شهر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ساخت یک شهر هوشمند به عنوان یک استراتژی برای کاهش مشکلات تولید شده توسط رشد جمعیت شهری وشهرنشینی سریع مطرح شده است. رشد شهرنشینی، توجه به پیامدهای مدرنیته در زندگی شهری را همراه داشته است. در چنین فضایی توجه به مولفه های شهر هوشمند و خلاق یکی از مهمترین اولویت برنامه ریزان و سیاست گذاران است که ضروری به نظر میرسد. لذا این پرسش پیش میآید که آیا شهرهای هوشمند قادرند در تمام ابعاد زندگی شهرنشینی از ویژگی پایداری برخوردار باشند بر اساس یافته های وسیع و گسترده ای از ادبیات میان رشته ایی مختلف ،هشت عامل مهم شهر هوشمند شناسایی شده اند: حکمروایی هوشمند،انرژی هوشمند،ساخت وساز هوشمند،جابجایی هوشمند،زیرساخت هوشمند،تکنولوژی هوشمند،مراقبت های بهداشتی هوشمند، شهروندی هوشمند. این عوامل اساس یک چارچوب یکپارچه هستند. که می تواند در بررسی چگونگی ابتکارات دولت های محلی در تشکیل شهر هوشمند سپس برای رسیدن به توسعه شهری پایدار استفاده شوند. براین اساس در این پژوهش تلاش گردیده تا به تبیین مفهوم شهر هوشمند و راه های تحقق آن در جوامع پرداخته شود. که به موازات تغییر و تحول در شیون اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زندگی بشر قرن حاضر و مطرح شدن نیازهای جدید یک تشکیلات منسجم، چگونه امکان دستیابی به چهارچوبهای پایداری ضمن مطالعه مفاهیم و ادبیات مرتبط با هوشمندی در اسناد کتابخانه ایی ، بررسی تحلیلی- توصیفی موضوع ،تعاریف وارایه طبقه بندی ساختار مند از مسیله مد نظر خواهد بود همچنین سعی بر آن شد تا راهبردها به منظور دستیابی به شهرهوشمند ارایه گردد. در این راستا مقاله مروری بر مفاهیم، شاخص ها و معیارهای شهر هوشمند نیز خواهد بود.

لینک کمکی