دانلود فایل word تحليل نقش گردشگري بر توسعه پايدار روستايي با تاکيد بر رويکرد زيست محيطي (مورد مطالعه روستاهاي شهرستان فومن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل نقش گردشگري بر توسعه پايدار روستايي با تاکيد بر رويکرد زيست محيطي (مورد مطالعه روستاهاي شهرستان فومن) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

گردشگری یا همان توریسم، امروزه یکی از صنایع به سرعت در حال رشد دنیا و ابزاری برای افزایش درآمد ملی کشورهای جهان به حساب میآید. یکی از جذابترین و شاید جدیدترین شاخه های این صنعت، گردشگری روستایی است که اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورهایجهان قرار گرفته است. امروزه بسیاری از سیاستگذاران و برنامه ریزان، گردشگری را به مثابه ابزاری برای ثبات اقتصادی و توسعه برایجوامع روستایی می دانند و عده ای نیز توسعه گردشگری روستایی را در حل مشکلات مناطق روستایی موثر و ضروری می دانند و آن را شرط لازم برای حرکت به سوی عمران و توسعه نواحی قلمداد می کنند.گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری و منبعی برایاشتغال و درامد بوده و می توان آن را ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد. در کشورهایمختلف، این امر با خط مشی های کشاورزی در ارتباط است و غالبا به عنوان راهبردی برای حفظ محیط زیست و فرهنگ سنتی روستایی ارتقا داده می شود مسلما گردشگری نقش اساسی در میزان توسعه و حفظ ذخایر نواحی روستایی ایفا می کند،روستاهای شهرستان فومن ازجمله روستاهای گردشگر پذیر در گیلان می باشد،ورود گردشگران به این مناطق موجب توسعه این روستاها،شده است. هدف از تدوین وتهیه این مقاله، شناسایی و تحلیل نقش گردشگری بر توسعه پایدار روستایی با تاکید بر رویکرد زیست محیطی در شهرستان فومن می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است: جاذبه های طبیعی مانندقلعه،غار،چشمه و...از جاذبه های گردشگری روستایی در روستاهای فومن است که حفظ منابع طبیعی در الویت گردشگران می باشد

لینک کمکی