دانلود فایل word جايگاه مناطق آزاد درتوسعه آمايش سرزمين مطالعه موردي منطقه آزاد بندرانزلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جايگاه مناطق آزاد درتوسعه آمايش سرزمين مطالعه موردي منطقه آزاد بندرانزلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

ایران اسلامی با برخورداری ازمنابع سرشارانرژی ،موقعیت سوق الجیشی وویژگی هاوسوابق دیرسال فرهنگی و تاریخی ازبرجسته ترین کشورهای دارای شرایط بهینه جهت دستیابی به توسعه ای متوازن وپایداردرمقیاس منطقه ای وجهانی می باشدبراین مبناآمایش سرزمینبرنامه ای جامع و کاربردی است که متناسب با شرایط وعوامل محیطی وانسانی چگونگی ایجادوتداوم این موضوع راعینیت می بخشد.باگذشت بیش ازشش دهه ازاولین تلاش های صورت گرفته درخصوص برنامه ریزی درکشورماوتغییرات اساسی صورت گرفته درنظام اداری و برنامه ریزی درپی وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی که بااولویت بخشی به اجرای احکام تعالی بخش اسلامی و فضایل ناب اخلاقی الگوی جدیدی برای توسعه توام با عزت وحفظ ارزش هاعینیت یافت لزوم بازبینی ومرورآنچه دراین خصوص انجام گرفته ضروری و اجتناب ناپذیربه نظر می رسد درراستای این بازبینیاست که نقش تعیین کننده و ظرفیت های گسترده مناطق آزاد تجاری برای ایجاد تحول و جهشی بلند درامرتوسعه کشورعینیت می یابد.

لینک کمکی