دانلود فایل word چشماندازسازي آمايش سرزمين با نگاه آيندهپژوهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word چشماندازسازي آمايش سرزمين با نگاه آيندهپژوهي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین مقولات مطرح شده در جغرافیا، بحث آمایش سرزمین است. با این وجود ایجاد ارتباط منطقی بین سه مقوله جغرافیا، جمعیت و فعالیت زمانی میسر خواهد بود که با نگاهی به آینده بتوان برنامه ای دقبق، جامع و مفصل برای پهنهسرزمینی و فضای ملی یک کشور تهیه کرد. یکی از موضوعات مهمی که در سند چشم انداز 1404 مطرح شده و بر آن تاکید هم شده است بحث آمایش سرزمین است. علیرغم این مهم، توجه چندانی به این مقوله نشده است. لذا برای برنامه ریزیفضایی مناسب و دقیق آمایشی در جمهوری اسلامی ایران، نیاز است تا با یک نگاه آینده پژوهانه، پیشران ها و عوامل نیرومحرکه این مسیله به دقت مورد شناسایی قرار بگیرد. با احصاء و براورد این پیشران ها، امکان برآور د قابلیت ها و توانمندسازهای ملی، منطقه ای و محلی برای ایجاد روند مثیت و افزایش در پیشران ها وجود خواهد داشت. در این پژوهش،ضمن براورد مهم ترین پیشران های آمایش سرزمین در جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر سند چشم اناز 1404 ، قابلیت های لازم برای به حرکت درآوردن این پیشران ها نیز مورد اشاره قرار گرفته است. این پزوهش یه صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از آراء و نظرات نخبگان انجام شده است.

لینک کمکی