دانلود فایل word ژيوپليتيک لولههاي نفتي و گازي درياچه کاسپين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ژيوپليتيک لولههاي نفتي و گازي درياچه کاسپين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991 دریای خزر در کانون توجه روزافزون دنیا قرار گرفت. این دریا کارکردهای زیادی دارد و موقعیت آن سبب ارتباط آبی بین مناطق حاشیه این دریاست، ضمن اینکه به عنوان ذخیرعظیم بزرگ نفت و گاز مطرح است کاهش جهانی ذخایر نفت و گاز و به طور همزمان، افزایش بهای مشتقات هیدروکربنی، اهمیت این منطقه را که هنوز ظرفیت و رشد قابل توجهی برای اکتشاف نفت و گاز دارد، افزایش داده است. وجود 5کشور در حوزه دریای خزر و همچنین رقابت کشورهای منطقهای و جهانی بر سر منابع نفتی و گازی خزر باعث شده استکه راههای پیشنهادی بسیاری جهت انقال منابع نفتی و گازی این دریاچه داده شود. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانهای به برسی راههای پیشنهادی پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که بهترین وامن ترین راه انتقال نفت و گاز راه جنوبی یا همان راه کشور ایران است، زیرا این راه تنها از یک کشور عبور میکند و بلافاصله به آبهای آزاد دسترسی پیدا میکند.

لینک کمکی