دانلود فایل word سياست، تکنولوژي و محيط زيست (نگرشي متفاوت به مسايل زيست محيطي گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word سياست، تکنولوژي و محيط زيست (نگرشي متفاوت به مسايل زيست محيطي گيلان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه مسایل زیست محیطی یکی از مهمترین مسایلی است که به صورتهای مختلف فضاهای جغرافیایی را با مشکل مواجه کرده است. در این میان یکی از مهمترین عوامل موثر در این زمینه سیاست کشورها است که می توان آن را در قالب دو بخش سیاست داخلی وبین المللی در استفاده و دستیابی به تکنولوژیهای به روز و پیشرفته در حوزه جمع آوری، تفکیک، بازیافت و غیره تفکیک کرد. در اینمیان، استان گیلان با توجه به تراکم به نسبت بالا و از سوی دیگر حضور گردشگران و غیره به صورتهای مختلف درگیر مسایل زیست محیطی متعددی بوده و با مسایل و مشکلات ناشی از آن دست به گریبان می باشد. بر این مبنا مقاله حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای با هدف شناخت تاثیر سیاستهای کشور در عرصه داخلی و خارجی بر شکل گیری و توسعه مسایل زیست محیطی به انجام رسیده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان دهنده آن است که سیاست داخلی کشور در زمینه افزایش تولید در صنایع و کارخانه های دولتی بدون در نظر گرفتن استانداردهای لازم، عدم مطالعات اولیه و پایه ای در واگذاری مجوزها، استفاده ازتکنولوژی های نسل دوم و قدیمی، وجود رانتها در تولید کالاهای بی کیفیت و با ماندگاری و تخریب زیست محیطی بالا، نبودن سیاست مشخص و قانونی جهت برخورد با مسایل زیست محیطی، نداشتن سیاست جامع حفظ محیط زیست، عدم در پیش گیری سیاست مشخص و کامل در فرهنگ سازی جهت حفظ محیط زیست و غیره زمینه ایجاد و توسعه مسایل زیست محیطی را فراهم آورده است. از سوی دیگرسیاست حرکت به سوی اقتصاد جهانی، سیاست بین المللی کشور که سبب تحریم و عدم دستیابی به تکنولوژی به روز و نسل سوم و چهارم، عدم همکاری و همراهی کشورها با جمهوری اسلامی ایران، افزایش کانالهای قاچاق کالا جهت ورود کالاهای بی کیفیت و مخرب زیست محیطی، استفاده از کالاهای بی کیفیت از سر نیاز و غیره نیز در تشدید مسایل زیست محیطی در کشور و به صورت خاص دراستان گیلان را تا حد قابل توجهی افزایش داده است. بر این اساس می توان گفت، سیاست های کشور در عرصه داخلی و بین المللی بهصورتهای مختلف بر ایجاد و توسعه مسایل زیست محیطی در کشور به صورت عام و در استان گیلان به صورت خاص تا حد قابل توجهی تاثیرگذار بوده و سبب شده است که حرکت در راستای توسعه استان مبتنی بر توسعه پایدار نباشد. بر این مبنا می توان گفت، بین سیاست و تکنولوژی و مسایل زیست محیطی در کشور و استان گیلان یک رابطه مستقیم وجود دارد

لینک کمکی