دانلود فایل word شناخت مخاطرات زيست محيطي حوضه گردشگري قلعه رودخان فومن-گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناخت مخاطرات زيست محيطي حوضه گردشگري قلعه رودخان فومن-گيلان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مخاطرات محیط طبیعی با وجود پیشرفت فناوری هنوز در بسیاری از شهرهای دنیا سبب ایجاد خسارات جانی و مالی می گردد،بخشی از دلایل خسارت ها مرتبط با امور مدیریت بحران بویژه عدم شناخت کافی الویت ها در جهت روش برخورد با بحران هایمحیط طبیعی می باشد. هدف این پژوهش شناخت و بررسی مخاطرات محیطی حوضه قلعه رودخان در ابعاد زمین شناختی ،اقلیمی –هیدرولوژیکی و انسانی می باشد هدف آن ارایه راهکارهایی برای مقابله با آن است. حوضه آبخیز قلعه رودخان نیز همانندبسیاری از حوضه های شمال کشور در معرض تهدید خطرات محیطی مختلف است. بستر طبیعی این منطقه بصورت بالقوه شرایطلازم برای وقوع حوادث مختلف را دارد.با وجود اینکه تاکنون حوادث ویرانگری در منطقه گزارش نشده است، اما با توجه به افزایش بی توجهی ها و روند تخریبی در محیط طبیعی احتمال وقوع خطرات محتمل بنظر می رسد. در این پژوهش بررسی مخاطراتمحیطی حوضه قلعه رودخان به روش توصیفی-تحلیلی به همراه مطالعات میدانی در قالب یک پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافیای طبیعیانجام شده است و در نهایت خطرات تهدید کننده این حوضه در 3 بخش زمین شناختی ، اقلیمی – هیدرولوژیکی و انسانی شناسایی شدند: مخاطرات اقلیمی همانند وقوع سیلاب، خشکسالی و بارش برف سنگین، خطرات زمین ساختی از جملهزمین لرزه، فرسایش و لغزش و مخاطرات انسانی شامل آسیب های زیست محیطی و الودگی ها در حال تبدیل به مخاطراتمحیطی ،اجتماعی وانسانی است . بنظر می رسد دخالت های انسانی در بستر طبیعی منطقه اصلی ترین دلیل وقو ع این گونه خطرات محیطی می باشد.

لینک کمکی