دانلود فایل word عوامل موثردرراستاي توسعه اقتصادي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عوامل موثردرراستاي توسعه اقتصادي استان گيلان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

استان گیلان یکی ازشهرهای شمالی کشور درکناردریای خزر 2 واقع شده است . آب وهوای معتدل ومرطوب شرایط را برای کشت وزراعت های متعددی ازقبیل زیتون ، چای ، برنج ، صنوبر، وصید انواع ماهی را دراین دریا علاوه برمنابع نفت وگاز برای این استانفراهم ساخته است به علت داشتن بنادر آن وبرقراری راه آبی باکشورهای همسایه دریای خزر میتوان به صادرات محصولات اینمناطق مبادرت ورزید وشرایط را طوری مهیا ساخت امکانات وتسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد شود تا باجذب آنان، صنعت ، تکنولوژی وعلم ودانش خود را وارد این استان درجهت ارتقا کشورمان گام برداریم. همچنین برای بومیان این نواحی امنیت شغلی ، حمایت ، امکانات لازم داده شود تا به زراعت ، باغداری وصیادی ادامه دهند . این استان میتواند نقش موثری را دربهبود چرخه ی اقتصاد کشور ایفا نماید . بهبود اوضاع داخلی برای ساکنان شهرهای گیلان ونیز برای سرمایه گذاران خارجی نیازمند برنامه مناسب ، بودجه لازم ، مدیریت و حمایت دولت است تا وقتیکه دولت تصمیم جدی اخذ نکند رسیدن به اهداف توسعه وپیشرفت عملی نمیشود و ازمشکلات کاسته نشده و افزایش مشکلات درآ ینده را در پی دارد

لینک کمکی