دانلود فایل word عوامل واگرايي در منطقهي ژيوپليتيکي درياي خزر(مطالعه موردي ايران و جمهوري آذربايجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عوامل واگرايي در منطقهي ژيوپليتيکي درياي خزر(مطالعه موردي ايران و جمهوري آذربايجان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در چارچوب واقع گرایی و نوواقع گرایی عنصر رقابت و نداشتن همکاری، بیشتراز عنصر همکاری بوده و بازی مبتنی بر حاصل جمع صفر در چارچوب دستاوردهای نسبی ( نه مطلق) است. در این چارچوب همکاری کمتر به دستمی آید و یا اگر به دست آید شکننده است و سیاست جهانی (در این مطالعه سیاست منطقهای) منازعه آمیز و در بهترین حالت رقابتی است نه همکاری جویانه. پس از فروپاشی شوروی به دنبال بروز ساختارهای جدید و ظهور کشورجمهوری آذربایجان در منطقه ژیوپلیتیکی خزر مناسبات جدیدی بین اینجمهوری و ایران برقرار شد که البته ایجاد روابط دوستانه بین این دو کشور با موانع بسیاری همراه بوده است. در این مقاله به دنبال تبیین عوامل واگرایی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان در منطقه ژیوپلیتیکی دریای خزر هستیم روش تحقیق مقاله حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی و روش گرد اوریاطلاعات نیز به صورت کتابخانهای و استفاده از منابع و اطلاعات منتشر شده در سایتهای اینترنتی است.

لینک کمکی