دانلود فایل word بهبود دقت الگوريتم پلانکتون دريايي با استفاده از الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بهبود دقت الگوريتم پلانکتون دريايي با استفاده از الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

الگوریتمهای تکاملی دستهای از الگوریتمهای محاسباتی برای حل مسایل بهینهسازی و دشوار میباشند که از الگوهای موجود در طبیعت و رفتار موجودات برای یافتن بهینه این مسایل استفاده مینمایند. در این الگوریتم هر میگو به کمکسایر اعضای جمعیت سعی میکند به سمت بهینههای مسیله هدایت شود. در الگوریتم میگو تنوع جمعیتی و تکثیر افراد جمعیت در نظر گرفته نشده است و افراد ضعیف دارای شانس برابری با افراد شایستهتر میباشند. در این پژوهش به هرمیگو بر حسب شایستگی تعدادی فرزند در اطراف خود ایجاد مینماید که برای تولید فرزندان از الگوریتم ژنتیک استفاده میشود. آزمایشات و شبیهسازیهای مختلف نشان میدهد روش پیشنهادی دارای دقت و عملکرد بهتری نسبت به نسخه استاندارد الگوریتم میگو است.

لینک کمکی