دانلود فایل word مدلهاي کنترل دسترسي در پايگاه هاي داده رابطه اي و شيء گرا: وضعيت موجود و رويکردهاي تحقيقاتي آينده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مدلهاي کنترل دسترسي در پايگاه هاي داده رابطه اي و شيء گرا: وضعيت موجود و رويکردهاي تحقيقاتي آينده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

. با وجود آنکه امروزه دیگر امنیت پایگاه داده منحصر به اعطا و بازپس گیری مجوزهای دسترسی نیست، اما بخش عظیمی از تحقیقات بر روی سیستم های کنترل دسترسی متمرکز است. کنترل دسترسی در پایگاه داده که برای حفظ محرمانگی و جامعیت داده ها بکار می رود دارای دو بعد اساسی است. یک بعد آن سطوح دسترسی به داده است. کاربر و یا گروهی از کاربران مجوز دسترسی به اشیای پایگاه داده را در سطوح مختلف بدست می آورند. بعد دیگر کنترل دسترسی، حالت ها یا انواع دسترسی یک یا گروهی از کاربران به اشیای پایگاه داده است. این که چگونه کنترل دسترسی یک شیء به کاربری اعطا می شود موجب پیدایش مدل های مختلف کنترل دسترسی شده است. این مقاله به بررسی کلیه روشها و مدلهای کنترل دسترسی در پایگاه های داده رابطه ای و شی ء گرا: وضعیت موجود و رویکردهای تحقیقاتی آینده می پردازد

لینک کمکی