دانلود فایل word يافتن درخت پوشاي مينيمم در گراف هاي تصادفي با استفاده ازاتوماتاهاي يادگير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word يافتن درخت پوشاي مينيمم در گراف هاي تصادفي با استفاده ازاتوماتاهاي يادگير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مقاله یک الگوریتم مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای یافتن درخت پوشای مینیمم در یک گراف تصادفی (درختی پوشا با کمترین هزینه مورد انتظار) پیشنهاد میشود. فرض بر این است که تابع توزیع وزن یالها از قبل شناخته شده نیست و فقط به نمونه های توزیع یالها دسترسی داریم. هدف الگوریتم یافتن درخت پوشای مینیمم با حداقل تعداد نمونه گیری از یالهای گراف می باشد. در الگوریتم پیشنهادی در هر تکرار اتوماتای یادگیر یالی از گراف را برای نمونه گیری نامزد می کند و سپس بر اساس کمی تجزیه و تحلیل آماری مشخص می شود که آیا از آن یال باید نمونه گرفته شود یا نه. با انتخاب مناسب پارامترهای اتوماتاهای یادگیر، الگوریتم پیشنهادی قادر است که درخت پوشای مینیمم را با احتمالی نزدیک 1 پیدا کند. به منظور ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، تعداد نمونه های گرفته شده توسط الگوریتم با تعداد نمونه های مورد نیاز به روش نمونه گیری استاندارد مقایسه شده است. نتایج آزمایشی نشان داده که تعداد نمونه های گرفته شده توسط الگوریتم پیشنهادی به مراتب کمتر از تعداد نمونه های گرفته شده به روش نمونه گیری استاندارد می باشد.

لینک کمکی