دانلود فایل word آپتامر گزينش پذيرترين گيرنده مولکولي)؛ روش هاي سنتز، خواص و کاربرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word آپتامر گزينش پذيرترين گيرنده مولکولي)؛ روش هاي سنتز، خواص و کاربرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کاربرد پژوهش و تحقيق در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

آپتامرها توالی های الیگونوکلیوتیدی DNA یا RNA سنتزشده ای هستند که در اشکال سه بعدی تاخورده اند و بصورت اختصاصی و با قابلیت بالا با مولکول های هدف برهمکنش می دهند. آپتامرها با استفاده از فرایند درون تنی SELEX ( فرایند تکامل سیستماتیک لیگاندها توسط غنی سازی نمایی)، بدست می آیند که در انتهای چرخه به ایجاد رشته هایی با تمایل بالا به هدف مربوطه منجر می گردد. این فرآیند در اصل منجر به انتخاب آپتامرها در برابر هر نوعی از مولکول هدف مانند یون ها، سلول ها و باکتری ها می گردد. در سال های اخیر آپتامرها به علت قابلیت بالا، عملکرد اختصاصی و پایداریشان به عنوان معرف های تشخیصی ایده آل و جایگزین آنتی بادی در توسعه روش های گوناگون زیست تشخیصی بکار می روند. در این پژوهش ویژگی ها، روش های سنتز و کاربرد آپتامرها بررسی شده است.

لینک کمکی