دانلود فایل word ارزيابي تکنيک هاي تصميم گيري در مديريت زنجيره تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي تکنيک هاي تصميم گيري در مديريت زنجيره تامين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي دستاورهاي نوين در برق و کامپيوتر

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

زنجیره تامین به عنوان یک شبکه جهانی از تولید کنندگان تا مصرف کنندگان است. هدف ما در این مقاله بررسی نقش DSS در سه مرحله انتخاب تامین کننده، قیمت گذاری، تولید که هر سه از مراحل مهم زنجیره تامین هستند می باشد. تکنیکهای به کار گرفته شده در مرحله انتخاب تامین کنندگان و قیمت گذاری و فروش را مقایسه کرده نقاط ضعف را در صورت وجود کشف و راه حل بهتری ارایه خواهیم داد. از دو تکنیک سلسله مراتبی و فازی برای انتخاب تامین کننده و از رگرسیون خطی برای پیش بینی قیمت استفاده شده است. در زمینه تولید دو روش BIO و BTS تحلیل می شوند و در پایان به نظر می رسد برای داشتن کارآیی بیشتر و هزینه کم تر، تولید بر مبنای موجودی (BTS) مناسب باشد. بهترین تکنیک با توجه به کارهای گذشته و پیشنهاد این مقاله مطرح می شود.

لینک کمکی