دانلود فایل word طراحي کنترل اجماع مد لغزشي مرتبه دو با استفاده از الگوريتم فرا پيچش براي سيستم چند عامله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word طراحي کنترل اجماع مد لغزشي مرتبه دو با استفاده از الگوريتم فرا پيچش براي سيستم چند عامله :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي دستاورهاي نوين در برق و کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

عامل یک موجود مستقل در یک محیط است. این موجود می تواند با توجه به اطلاعات که از محیط دریافت و بر اسس اهدافی که داد عمل پردازش محاسبه و تصمیم سازی را انجام می دهد حال اگر در این سیستم،چند عامل در کنار هم باشند که بتوانند مدلی از خودشان، محیط اطرافشان، تقابلشان با یکدیگر و محیط اطراف و اهداف سایر عامل ها بسازند آنگاه شاهد یک سیستم چند عامله با قابلیت حل مسیله خواهیم بود. در این مقاله برای غلبه و کنترل این نوع مسایل از یکی از روشهای کنترل مقاوم یعنی روش مد لغزشی، استفاده می کنیم و در کنترل مد لغزشی از الگوریتم فراپیچش بهره برده ایم تا پاسخ سیستم تبدیل به یک پاسخ سریع، همراه با پایداری باشد. از عمده برترینهای متد ارایه شده عبارتند از: 1- پایداری سیستم کلی چند عاملی 2-سرعت در انجام عمل اجتماع 3- مقاومت در مقابل عدم یقینی ها و اغتشاشات خارجی. برای نشان دادن عملکرد مناسب متد پیشنهادی، متد ارایه شده را بر روی یک سیستم نمونه پیاده سازی می کنیم.

لینک کمکی