دانلود فایل word مروري بر روشهاي برقراري امنيت در اينترنت اشياء

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مروري بر روشهاي برقراري امنيت در اينترنت اشياء :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي دستاورهاي نوين در برق و کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مفهومی جدید در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی شامل (انسان، حیوان و یا اشیاء ) قابلیت ارسال و دریافت داده از طریق شبکه های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت،فراهم می شود. هنگامی که صحبت از استاندارهای مختلف و همچنین ایمنی و امنیت IOT میشود، فراهم می شود. هنگام که صحبت از استانداردهای مختلف و همچنین ایمنی و امنیت IOT میشود، مفاهیمی جدید بوجود می آید تا آن جا که برقراری امنیت می تواند به عنوان بزرگ ترین چالش در IOT می شود، مفاهیمی جدید بوجود می آید تا آن جا که برقراری امنیت می تواند به عنوان بزرگ ترین چالش در IOT میشود، مفاهیمی جدید بوجود می آید تا آن جا که برقراری امنیت می تواند به عنوان بزرگگ ترین چالش در IOT مطرح شود. در این مقاله، پس از معرفی اینترنت اشیاء و معمار آن، کاربردهای آن را در زمینه های مختلف بیان می کنیم. سپس به بیان چالس های موجود در سیستم IOT می پردازیم و دو چالش اصلی حفظ حریم خصوصی و امنیت را همراه با نیازمندی های پیش روی این چالش ها به تفضیل توضیح می دهیم. از آنجا که بررسی امنیت هدف اصلی ما می باشد و امنیت در این سیستم ها می تواند در بصورت امنیت در سیستم IOT و یا در دستگاه های IOT بر قرار شود، چالشهای موجود در این موارد را بررسی می کنیم. سپس به بررس راه حل های ارایه شده در زمینه برقراری امنیت این سیستم ها می پردازیم و مسیر آینده تحقیقات را مشخص می کنیم.

لینک کمکی