دانلود فایل word تبيين تاثير رقابت قدرت هاي منطقه اي جنوب غرب آسيا بر تداوم بحران سوريه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تبيين تاثير رقابت قدرت هاي منطقه اي جنوب غرب آسيا بر تداوم بحران سوريه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي بحرانهاي ژيوپلتيکي جهان اسلام

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

رقابت را می توان به لحاظ نظری، عمل متقابل بین دو یا چند رقیب برای دست رسی و در اختیار گرفتن یک یا چند عنصر مطلوب در نظر گرفت. در تعریف رقابت های قدرتی نیز می توان گفت که همین عمل متقابل در بین دو یا چند بازیگر دارای قدرت صورت می گیرد. در همین راستا عمل متقابل بین دو یا چند قدرت یک منطقه جغرافیایی در راستای دست رسی و در اختیار گرفتن یک یا چند مطلوب در منطقه جغرافیایی را می توان رقابت قدرت های منطقه ای نامید. در منطقه جنوب غرب آسیا قدرت های منطقه ای همچون ترکیه، ایران، عربستان و اسراییل با اهداف گوناگونی همچون: تقویت حوضه نفوذ ژیوپلیتیکی خود و عقب راندن حریف، تقویت و توزیع جغرافیایی ارزش های مورد نظر خود و ... با یکدیگر رقابت می کنند . کشورها و قدرت های منطقه جنوب غرب آسیا به دلیل نقش مهم سوریه در معادلات منطقه ای و متاثر بودن از بحران سوریه و به دلیل قرابت های جغرافیایی و سیاسی و فرهنگی و مذهبی و ... به دخالت و ایفای نقش در بحران این کشور پرداخته و به دلیل تضاد منافع، این مداخله به رویارویی و رقابت در این عرصه جغرافیایی منجر شد. در این مقاله به بررسی تاثیر رقابت قدرت های منطقه جنوب غرب آسیا بر تداوم بحران در کشور سوریه پرداخته شده است. روش تحقیق این مقاله نیز به صورت توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای است که برای تبیین تاثیر رقابت قدرتهای منطقه ای بر تداوم بحران در سوریه استفاده شده است.

لینک کمکی