دانلود فایل word تحليل اثرگذاري بحران هاي امنيتي غرب آسيا بر منطقه ژيوپوليتيک خليج فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل اثرگذاري بحران هاي امنيتي غرب آسيا بر منطقه ژيوپوليتيک خليج فارس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي بحرانهاي ژيوپلتيکي جهان اسلام

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هندسه جهانی قدرت ، جهان را به حوزه های ژیوپولیتیک متعدد تقسیم می کند. که هریک دارای ویژگی های خاص خود بوده و بازیگران منطقه ای خاص خود را دارند. این مناطق همواره دارای وضعیت امنیتی متغیر هستند این تغییرات در هر حوزه ژیوپولیتیک برحوزه های همجوار اثرگذار می باشد . به دنبال بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا منطقه ژیوپولیتیک غرب آسیا دستخوش تحولات امنیتی گسترده ای گردید که بحران سوریه در امتداد آن قرار دارد و به نظر می رسد اثرگذاری آن بر مناطق ژیوپولیتیک همجوار از جمله خلیج فارس را غیر قابل اجتناب می کند . این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال ارزیابی این فرضیه است که تحولات حوزه ژیوپولتیک غرب آسیا باتوجه به بازیگران همجوار و پیوستگی اهداف ژیوپولیتیک – ژیواستراتژیک بر وضعیت امنیتی حوزه ژیوپولیتیک خلیج فارس اثر گذار است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تغییر ساختارها در غرب آسیا خصوصا تحولات امنیتی در سوریه که کانون بحران منطقه ای آن به شمار می رود بر امنیت منطقه خلیج فارس اثرگذار است و این منطقه را نیازمند ساختارهای جدید امنیتی می کند.

لینک کمکی