دانلود فایل word تفکيک جنسيت ماهي سفيد درياي خزر Rutilus kutum با استفاده از صفات ريخت سنجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تفکيک جنسيت ماهي سفيد درياي خزر Rutilus kutum با استفاده از صفات ريخت سنجي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

نمونه 40ماهی سفید دریای خزر ) Rutilus kutum ( از صیدگاه های پره ناحیه خزر آباد در سواحل جنوبی دریای خزر جمع آوری شدند. ماهیان سنی بین 2 تا 6 سال داشتند، 30 صفت ریخت سنجی برای تفکیک جنسیت انتخاب شده، سپس با استفاده از برنامه SPSS و با روش PCA بهجداسازی جنس های نر و ماده با استفاده از این صفات اقدام شد. با توجه به آنالیز داده ها و نمودارهای رسم شده نتیجه گیری شد که این صفات به طور جامع نمی تواند جنس های نر و ماده را از هم جدا کند

لینک کمکی