دانلود فایل word تهديدات معمول در پرورش ماهي در قفس و محيط محصور (پن) در خليج گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تهديدات معمول در پرورش ماهي در قفس و محيط محصور (پن) در خليج گرگان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

این تحقیق طی یک دوره سه ساله 1393 - 1391 باهدف مولدسازی ماهی کپور دریایی در خلیج گرگان با احداث 6 عدد پن با مساحت 50 مترمربع انجام گردید. تهدیداتی در طول اجرای پروژه شامل الف: شرایط اقلیمی که در انتخاب محل احداث پن نقش بسیار مهمی رابازی می کند.درطی ثبت اطلاعات در طول 398 روز پرورش، آب محیط پرورشی به مدت 272 روز حالت سکون داشته که معادل 68.35 % از کل طول دورهپرورش را شامل شده است. جریان باد در خلیج گرگان شدید نیست، نیمی از سال تقریبا بادی وجود ندارد اما در طول باقیمانده سال باد درجهت غرب جریان دارد ) 5 / 2 متر بر ثانیه( بعضا طوفان های شدیدی در خلیج گرگان حادث می شود که یکی از عوامل آن بادهای جنوب غربیمعروف به باد دماوندی است. در طول دوره پرورش 126 روز وضعیت طوفانی بوده که معادل 31.65 % از کل طول دوره پرورش هست. جریان آبی نیز نقش مهمی در جابجایی مواد متابولیک دارد سرعت این جریان در خلیج در حدود 2 / 0 تا 5 / 0 متر بر ثانیه ثبت گردیده جریان آبیمناسبی برای پرورش در محیط محصور است. بهترین نوع خاک برای بن از انواع گل نرم، رس، خاکه ای لومی رسی هست که محل اجرای – پروژه دارای بافت مناسبی بود. از عوامل مهم دیگر عمق منطقه است که در محل احداث 2 / 1 تا 5 / 1 متر بود. ب: تهدیدات زیستی نظیر صیادانغیرمجاز، پرندگان ماهی خوار )باکلان(، مارهای آبی، سمور آبی، بالانس، ماهیان هرز و مسدودشان تورها به وسیله رشد بی رویه جلبک. جهت پیشگیری از برخی تهدیدات زیستی و مقاومت سازه هراز قیراندود کردن تورها و پوشاندن بن با تور استفاده گردید

لینک کمکی