دانلود فایل word جداسازي و شناسايي بيماري آيروموناس هيدروفيلا در کپور ماهيان پرورشي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جداسازي و شناسايي بيماري آيروموناس هيدروفيلا در کپور ماهيان پرورشي استان گيلان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

عفونت های باکتریایی یکی از عوامل اصلی مرگ و میر ماهیان پرورشی است آیروموناس هیدروفیلا یکی از باکتری های گرام منفی،متحرک،هوازی و بیهوازی اختیاری است که در محیط های آبی و دستگاه گوارش ماهیان سالم زندگی می کند و موجب سپتی سمی همراهبا خونریزی های جلدی و احشایی ، تورم روده و مرگ می شود.این تحقیق در سالهای 90 - 92 در مزارع پرورشی ماهیان گرمابی، بر رویماهیان کپور با علایم خونریزی، پرخونی و آسیت در استان گیلان انجام شد. کشت اولیه بر روی آگار خوندار از اندام های کلیه، کبد و طحال انجام شد نمونه ها در محیط های بلادآگار کشت داده شد وسپس با انجام تست های بیوشیمیایی و تخمیر قندها ، تشخیص داده شد. در 12مزرعه باکتری آیروموناس هیدروفیلا تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که آیروموناس هیدروفیلا درتلفات ماهیان کپور مزارع پرورشی نقشمهمی دارد. تراکم بسیار ماهی ها، تغییرات ناگهانی درجه حرارت آب، دستکاری ماهی، حمل و نقل، کم شدن اکسیژن، کمبود های تغذیه ای، آلودگی انگلی و قارچی در پوست ماهی ها زمینه ساز حمله آیروموناس هیدروفیلا می باشد

لینک کمکی