دانلود فایل word حمل و نقل بچه ماهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word حمل و نقل بچه ماهي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

زمانی که بچه ماهیان به وزن چند گرمی میرسند باید از کارگاه های هچری خارج شده و به بخش پرواربندی انتقال داده شوند. بخش پرواربندی می تواند شامل مخازن ماهیان نوجوان، استخرهای پرورش و یا قفس های شناور باشد. انتقال بچه ماهیان در داخل مزارعی کهکارگاه هچری در نزدیکی آنها قرار گرفته است نیاز به تجهیزات خاصی ندارد. اما زمانی که ماهی ها فروخته می شوند و یا زمانی کهبخش پرواربندی در فاصله ی بسیار دور از کارگاه هچری واقع شده باشد، مسیله ی انتقال بچه ماهیان به یک مسیله ی نسبتا مشکل تبدیل خواهد شد. ممکن است مدت زمان نقل و انتقال چندین ساعت یا چندین روز طول بکشد. به علاوه ممکن است تعداد بچه ماهیانی کهدر هر بار انتقال می یابند چند صد هزار یا حتی بیشتر باشد. از این رو در این مقاله دانلود فایل word حمل و نقل بچه ماهي زنده مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه به فاکتورهای موثر در کیفیت حمل و نقل و نکاتی که باید ضمن حمل و نقل به آن توجه داشت پرداخته شده است

لینک کمکی