دانلود فایل word داروهاي زيستي گياهي: فرصتي جديد براي صنعت آبزيپروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word داروهاي زيستي گياهي: فرصتي جديد براي صنعت آبزيپروري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در کاربردهای آبزی پروری، هورمون ها، آنتی بیوتیک ها، ویتامین ها و سایر مواد شیمیایی برای درمان های گوناگونی آزمایش شده اند. با اینکه این مواد اثرات مثبتی بروز داده اند، به خاطر پسماندها و دیگر تاثیرات جانبی نمی توان آنها را توصیه کرد.فرآورده های گیاهی جایگزین در کاربردهای آبزی پروری با ویژگی داروهای زیستی که توانایی بهبود رشد و تقویت جهت ارتقایسیستم ایمنی را دارند، به عنوان مواد اشتهاء آور عمل می کنند. مواد مذکور مصرف غذا را بالا می برند، رسیدگی جنسی را بر می انگیزند، و دارای توان ضد میکروبی و نیز خاصیت ضد استرس می باشند که کاربرد گسترده ای در پرورش میگو و ماهیان بالهداردارند بدون اینکه مشکلات محیطی و خطرآفرین ایجاد کنند. ثابت شده است که ترکیبات گیاهی نظیر شبه فنلها، پلیفنلها، آلکالوییدها، کینونها، ترپنها، لکتینها و پلی پپتیدها جایگزین های کارآمدی برای آنتی بیوتیک ها و دیگر ترکیبات ساختگی میباشند. در این مطالعه مروری، بسیاری از گیاهان دارویی گوناگون به خاطر اثرات زیستی آنها از قبیل بهبود رشد، تحریک سیستم ایمنی، ضد استرس، ضد باکتری، ضد قارچ، ضد ویروس، محرک اشتها و تقویت رسیدگی جنسی در آبزیان پرورشی معرفی می شوند. همچنین تحقیقات مشابه در ایران با کاربرد گیاهان دارویی گوناگون بر روی گونه های مختلف ماهیان پرورشی ذکر شدهاند. این تحقیق مروری که پژوهش های انجام شده از گذشته تا جدیدترین یافتهها را دربر میگیرد نشان می دهد که ترکیبات فعال گیاهی با داشتن مواد موثره گوناگون، از جایگاه ویژه ای در پرورش گونه های مهم آبزی از جنبه های گوناگون برخوردار می باشند.

لینک کمکی