دانلود فایل word عوامل موثر در اماده سازي مولد ماهي قزل آلاي رنگين کمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عوامل موثر در اماده سازي مولد ماهي قزل آلاي رنگين کمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

اثر بخشی هچریها در حمایت از توسعه بازار قزل آلای رنگین کمان به شدت تحت تاثیر شرایط مولد می باشد .عوامل دخیل در آماده سازی مولد قزل آلای رنگین کمان که شامل عوامل هورمونی، تغذیهای و محیطی می باشد، در این مطالعه مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرار میگیرد. برای مدیریت مولدسازی باید مراحل مختلف نگهداری و مراقبت از مولد نظیر انتخاب مناسب ماهیان مولد، شرایطمناسب نگهداری ماهیان مولد، تغذیه مناسب ماهیان مولد و برنامه ویژه اختلاط ماهیان مولد برای تکثیر، گزینش ژنتیکی، نظارت بر بلوغ تولید مثل و ... مد نظر قرار گرفته شود. امکان تکثیر، تخمگیری و تولید بچه ماهی در تمام طول سال و تامین بچه ماهی مورد نیاز مزارعپرورشی، امکان تهیه برنامه زمانبندی شده مدرن در جهت تکثیر و تولید بچه ماهی، امکان دستکاری های ژنتیکی و دستیابی به نژادهایبرتر از عمده دلایل توجه به مولد سازی است. در این مطالعه جنبه های مختلف از مدیریت مولد که در تعیین تعداد تخم های تولیدی و کیفیت تخم ها مهم هستند، مطرح میگردد.

لینک کمکی