دانلود فایل word فيبروپاپيلوما در فرشته ماهي Pterophyllumscalare

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word فيبروپاپيلوما در فرشته ماهي Pterophyllumscalare :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :2

چکیده مقاله:

پاپیلومای پوستی به احتمال زیاد یک ویروس ناشی از بیماری های پوستی نیوپلاستیک در گونه های دریایی و آب شیرین می باشد. بااین حال علتپاپیلوما در تمام موارد عوامل ویروسی نبود بلکه در بسیاری از گونه های مختلف ماهی ناشی از علل عفونی و غیر عفونی می باشد. فیبروپاپیلوماا( Fibropapilomatosis (، تومورهایی هستند که در درجه اول روی پوست رشد می کنند و همچنین در باین فلا هاا و غالا هاا ی پوساتی،دردهان، روی چشم و اندام های داخلی نیز ظاهر می شوند. این مطالعه روی 100 قطعه فرشته ماهی پرورشای باا علایام باالینی توماور بار روی اندام های مختلف ازجمله لب، آبشش و... در کارگاه های تکثیر استان گیلان انجام شد و پ از انجام مطالعات میکروسکوپی هیپرپلازی برجستهسلول های سنگفرشی همراه با افزایش ضخامت اپیدرم مشاهده شد. اگرچه پاپیلوماها در مطالعه حاضر مراحل مختلفی از پیشرفت را نشان داده اند ولی هیچ کدام از نمونه های مطالعه شده مهاجم یا متاستاتیک نبوده اند. بنابراین این نشان می دهد که پاپیلوماها تومورهای خوش خیم هستند

لینک کمکی