دانلود فایل word کاربرد جلبک قهوهاي سارگاسوم در نگهداري محصولات شيلات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کاربرد جلبک قهوهاي سارگاسوم در نگهداري محصولات شيلات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

ماکرو جلبکهای دریایی منبع غنی آنتیاکسیدانهای مختلف مثل پنیفنولاند. جلبکهای دریایی مانند سارگاسوم نیز به منزله آنتیاکسیدانهاتوجه شده است. جلبک سارگاسوم یکی از بزرگترین اعضای خانواده جلبکهای قهوهای است که دارای خاصیت بالای آنتی اکسیدانی میباشد.نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که این جلبک گونه مناسبی به منزله نگهدارنده طبیعی است. آنتی اکسیدانهای طبیعی حاصل از جلبکسارگاسوم توانایی ممانعت از اکسیداسیون چربی ماهی را داشته و همچنین حاوی ویتامینها، کارتنوییدها، پیکوبیلی پروتیینها و پلییولها می- باشند که جزو مواد محرک ایمنی محسوب میشوند. هدف از تحقیق حاضر برررسی اثر جلبک قهوهای سارگاسوم در نگهداری محصولاتشیلاتی میباشد.

لینک کمکی