دانلود فایل word مروري بر اثرات برخي از محرک هاي ايمني با منشا گياهي بر سيستم ايمني ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مروري بر اثرات برخي از محرک هاي ايمني با منشا گياهي بر سيستم ايمني ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

ماهی قزل آلای رنگین کمان ) Oncorhynchus mykiss ( به عنوان یکی از باارزش ترین ماهیان اقتصادی و مهم ترین گونه سرد آبی در صنعت آبزی پروری کشور می باشد که تلاش در جهت بهبود شاخص های رشد و افزایش قدرت ایمنی این ماهی در برابر بیماری های متعدد باکتریاییافزایش فزاینده ای یافته است. استفاده از آنتی بیوتیک های تجاری برای کنترل بیماری های آبزیان بخصوص این گونه دارای اثرات جانبی مضری است، که تلاش برای یافتن جایگزین های مناسب را در آبزی پروری ضروری نموده است. مقاومت دارویی میکروارگانیسم ها که ناشی از مصرف بی رویه داروها، خود درمانی و تجویز آنتی بیوتیک توسط افراد غیرمتخصص است، به عنوان یکی از معضلات مهم صنعت آبزی پروری مطرحمی باشد. عدم موفقیت در درمان بسیاری از بیماری های مزمن و حاد، اثرات جانبی مضر داروهای شیمیایی و آنتی بیوتیک ها و مقاومت روز افزونباکتری های مختلف در برابر برخی از داروها به ویژه آنتی بیوتیک های رایج، گرایش محققین را نسبت به مطالعه در زمینه استفاده از محرک های ایمنی با منشا گیاهی به دلیل در دسترس بودن، خطرات کمتر برای محیط زیست و آبزی و هم چنین قیمت پایین تر افزایش داده است. این مکمل های خوراکی علاوه بر بهبود شاخص های رشد، منجر به تحریک سیستم ایمنی غیراختصاصی، افزایش تحمل تنش های محیطی و مقاومتدر برابر برخی بیماری های عفونی آبزیان می گردند، که همه این عوامل در نهایت منجر به اقتصادی تر شدن تولید آبزیان پرورشی می گردد. این مطالعه مروری، به بررسی اثرات برخی از محرک های ایمنی گیاهی بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان پرداخته است.

لینک کمکی