دانلود فایل word مروري بر توليد آبزيان درايران وجهان و برنامه هاي آتي سازمان غذا وکشاورزي ملل متحد FAO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مروري بر توليد آبزيان درايران وجهان و برنامه هاي آتي سازمان غذا وکشاورزي ملل متحد FAO :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مطالعه گزارشات سالانه صید وپرورش آبزیان درجهان وایران ،گویای حقایقی است که میتواند مسیر برنامه ریزی درآتی را روشن نماید. همیشه برنامه ریزان شیلاتی ازاین اطلاعات کمک جسته و چشم اندازها ی سازمان را طراحی میکنند. توجه به پروتیین آبزیان وافزایش سالانه سرانهمصرف در تمامی گزارشات مشهود است. تاثیرات تولید آبزیان دراقتصاد جهانی چشمگیربوده و نقش آن درتولید ناخالص ملی کشورها قابلتوجه وروند آن روبه افزایش است. دراین رقابت جهانی کشورهایی که برنامه ریزی بهتری داشته باشند، قطعا موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد ومطالعه وآموزش دراین راستا باتوجه به آمارهای ارایه شده ازاهمیت ویژه ای برخورداراست. توجهات خاص به محیط زیست، منابع آبی،گونه های باارزش، تولید محصولات باکیفیت، بهبود وضع اقتصادی، ارتقای دانش، تولید محصولات متنوع وفرآوری شده، آسایش آبزیان،سیستمهای نوین، تنوع گونه ها، کاهش مصرف داروها ومواد شیمیایی، ودرنهایت بهبود سلامت واقتصاد، شاخصهای برنامه های آتی هستند.بامقایسه برنامه های آبزی پروری ایران وجهان ، روشن است که پتانسیلهای کشور بخوبی مطالعه گردید ودورنمای ترسیم شده باقدری تمهیدات وملاحظات قابل دسترسی می باشند.

لینک کمکی