دانلود فایل word مروري بر محرکهاي ايمني موثر بر ايمني همورال و بيان ژنهاي مرتبط ايمني در آبزيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مروري بر محرکهاي ايمني موثر بر ايمني همورال و بيان ژنهاي مرتبط ايمني در آبزيان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

از آنجا که ماهی بهعنوان منبع غنی از پروتیین و ریز مغذیهای ضروری و مناسب برای سلامت انسانها میباشد، صنعت پرورش ماهی به شدت توسعه یافته است و این پرورش متراکم و نیمه متراکم آبزیان بهعنوان یک فاکتور خطرناک میتواند منجر به شیوع بیماریها و در نتیجه کاهشتولید گردد. از طرفی استفاده از آنتی بیوتیکها و داروهای شیمیایی دیگر نیز میتواند باعث مقاومت به عوامل بیماریزا، آلودگی محیطی و تجمعدر بدن آبزی گردد. بنابراین امروزه استفاده از محرکهای ایمنی طبیعی در آبزیپروری رواج گرفته است. این مطالعه مروری بر محرکهای ایمنی سنتتیک و طبیعی رایج در آبزیپروری و اثرات آن ها بر فاکتورهای ایمنی همورال و بیان ژنهای مرتبط با ایمنی دارد

لینک کمکی