دانلود فایل word مطالعه اکولوژيک ماهيان مهاجم در درياچه چيتگر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه اکولوژيک ماهيان مهاجم در درياچه چيتگر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

این مطالعه به منظور تعیین ترکیب گونه ای و وضعیت فراوانی جمعیت ماهیان دریاچه چیتگر در مهر 1393 انجام گردید. بدین منظور تعداد 14 ایستگاه در پیکره آبی دریاچه انتخاب و نمونه برداری با تور محاصره ای یا پره صورت گرفت. در این مطالعه 6 گونه ماهی از خانوادهCyprinidae شناسایی گردیدند. غالب ماهیان دریاچه را گونه های مهاجم و غیربومی شامل تیزک ولی Hemiculter leucisculus ، مروارید ماهی قفقاز Alburnus hohenackeri ، ماهی حوض Carassius auratus ، کاراس وحشی Carassius gibelio و آمورنما Pseudorasbora parva تشکیل دادند. بیشترین فراوانی را ماهیان تیزکولی با 62 درصد و مروارید ماهی قفقاز با 35 درصد داشتند؛ بنابراین حضور ماهیان مهاجم و فقدان ماهیان شکارچی در دریاچه چیتگر باعث تخریب زیستگاه، رقابت غذایی و افزایش سطح تروفی دریاچه خواهد شد

لینک کمکی