دانلود فایل word معرفي شاخص ها ي ماهيان براي ارزيابي سلامت اکولوژيکي رودخانه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word معرفي شاخص ها ي ماهيان براي ارزيابي سلامت اکولوژيکي رودخانه ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

امروزه، ارزیابی زیستی یک ابزار کارآمد و مفیدی برای توصیف وضعیت اکوسیستم آب جاری محسوب می شود. در این مقاله، با توجه به اینکه مطالعات اندکی در ایران وجود دارد که به بررسی روش های ارزیابی سلامت اکولوژیکی اکوسیستم های آبی توسط موجودات زنده خصوصاماهیان وجود دارد، سه شاخص مشهور علمی دنیا معرفی می گردد. شاخص یکپارچگی کار متعلق به امریکا به عنوان اولین شاخص ارزیابیاکوسیستمی توسط ماهیان، شاخص یکپارچگی اکولوژیکی اتحادیه اروپا و شاخص اصلاح شده ماهیان برای رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر به همراه روش نمونه برداری و تجزیه وتحلیل داده ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج مطالعه ی حاضر می تواند به صورت دستورالعمل جامعی برای محققان و مدیران جهت ارزیابی بهتر سلامت اکولوژیک آب های جاری باشد.

لینک کمکی