دانلود فایل word مقايسه اثر pH و نسبت بيوپليمر ژلاتين به صمغ عربي بر ميزان بازدهي ريز پوشاني امگا 3

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه اثر pH و نسبت بيوپليمر ژلاتين به صمغ عربي بر ميزان بازدهي ريز پوشاني امگا 3 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي آبزي پروري و اکوسيستم آبي پايدار

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

اسیدهای چرب امگا - 3 جز مواد مغذی ضروری هستند که بدن انسان قادر به سنتز آنها نیست به همین علت به عنوان بخشی ضروری از جیره غذایی محسوب می شوند از طرفی این اسیدهای چرب بسیار مستعد اکسیداسیون هستند. ریز پوشانی به عنوان یک تکنولوژی برای قرار دادن موادجامد، مایع و گاز در کپسول های کوچک مطرح می باشد که از اکسیداسیون مواد در طول مدت تولید و نگهداری حفاظت می کند. تکنیک ریزپوشانی به عوامل مختلفی از قبیل pH و نسبت بیوپلیمرها به یکدیگر )پروتیین به پلی ساکارید( بستگی دارد. در این مطالعه، امگا 3 با مواد دیواره ژلاتین و صمغ عربی به نسبت pH = 4.5) ) 2:1 و pH =3.55 ) ) 1:1 ریز پوشانی و مقایسه شدند که بازدهی ریز پوشانی در نسبت 2:1ژلاتین به صمغ عربی در pH= 4.5 ، 96 / 73 و در نسبت 1:1 با pH = 3.55 ، 68 / 82 به دست آمد. می توان نتیجه گرفت که بعد از برهمکنش بین ژلاتین )با بار منفی( و صمغ عربی )با بار مثبت( در حالت دوم مقدار بیشتری از ذرات امگا 3 با دیواره احاطه شدند.

لینک کمکی