دانلود فایل word ارزيابي طرح تفصيلي محله فرحزاد تهران بر اساس اصول اخلاق حرفه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي طرح تفصيلي محله فرحزاد تهران بر اساس اصول اخلاق حرفه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه با گسترش فعالیت های مهندسی و به دنبال آن بروز سوانح و حوادث و تاثیرات بسیار زیاد فعالیت های مهندسی بر ایمنی و آسایش جامعه و نیز تاثیرات زیست محیطی آن، اهمیت اخلاق حرفه ای بیش از گذشته احساس می شود. تا بدین وسیله بتوان تاثیرات این فعالیت ها را به خصوص در بلند مدت و در ابعاد مختلف در جهت بهینه و مطلوب هدایت کرد. در حرفه شهرسازی و مدیریت شهری نیز با توجه به تاثیر گذاری آن به خصوص در اجرای طرح های شهرسازی این نیازمندی بسیار زیاد احساس می شود. در ارزیابی های متداول تنها به ارزیابی تحقق پذیری طرح های شهری پرداخته می شود و از توجه به سایر تاثیرات طرح غفلت می شود. بدین منظور تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی می باشد، طرح تفصیلی محله فرحزاد تهران را نه از بعد تحقق پذیری بلکه فراتر از آن، در ابعاد دسترسی ، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و منظر شهری، مشارکت و اطلاع رسانی، امنیت و عدالت در توزیع خدمات مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. و در نهایت این نتیجه حاصل گردیده است که در این طرح فقط بخش اقتصادی و تاحدودی دسترسی دارای وضعیت مناسبی هستند و در بقیه بخش ها طرح تفصیلی موفقیت آمیز نبوده است. در پایان برخی از دلایل ناموفق بودن این طرح و راه کارهایی در این خصوص بیان می گردد.

لینک کمکی