دانلود فایل word ارزيابي عملکرد اداره پسماند شهرداري تهران با محوريت مشارکت مردمي نمونه موردي شهرداري منطقه دو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي عملکرد اداره پسماند شهرداري تهران با محوريت مشارکت مردمي نمونه موردي شهرداري منطقه دو :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

افزایش شهرنشینی وتراکم جمعیت در تهران منجر به اختصاص درصد زیادی از بودجه شهرداری تهران به جمع آوری و دفع زباله ها، به ویژه زباله های تر شده است. حجم زباله ها رو به افزایش است و بعلت پیچیدگی نحوه جمع آوری و دفع پسماندها بعلت تنوع و آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. زباله های خشک باتوجه به حجیم بودن، درصد زیادی از زباله ها را شامل می شود و در صورت دفن به زمین زیادی نیاز دارد. روش جداسازی و تفکیک در مبدا یکی از مهم ترین و کم هز ینه ترین روش های جداسازی و تفکیک مواد زاید محسوب می شود و تلاش اداره پسماند شهرداری تهران در زمینه ایجاد بستر مناسب جهت افزایش مشارکت شهروندان در تفکیک در مبدا می باشد، لذا سه امر فرهنگ سازی، خدمات شهرداری در راستای اجرای طرح تفکیک در مبدا و تشویق شهروندان جهت انجام هرچه بهتر تفکیک بسیار با اهمیت است . در این تحقیق نظرسنجی از شهروندان از طریق پرسشنامه با در نظر گرفتن سه مولفه مذکور با هدف آگاهی ازنظرات شهروندان در خصوص این سه موضوع جهت تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف توسط اداره پسماند شهرداری صورت گرفته است.با تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوممشخص گردید که خدمات شهرداری، تشویق شهروندان و فرهنگ سازی به ترتیب دارای الویت اول تا سوم در افزایش مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند در مبدا را دارد.

لینک کمکی