دانلود فایل word ارزيابي ميزان رضايتمندي ساکنين شهر رودهن از فضاي سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي ميزان رضايتمندي ساکنين شهر رودهن از فضاي سبز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. شهرها به عنوان کانونهای تمرکز فعالیت و زندگی انسانها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چارهای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره یگانه شهرها در متابولیسم آنها نقش اساسی را دارا میباشد که کمبود آنها میتواند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد. از اهداف این پژوهش که با روش کتابخانهای و اسنادی صورت پذیرفته است ارزیابی کمی و کیفی فضاهای سبز در ارتقای سطح و کیفیت زندگی در شهر رودهن است.نتایج نشان دهنده این است که در این فضا میباید به حفظ فضاهای سبز موجود در این شهر تلاش ن موده و رویکردی محافظهکارانه داشت زیرا اثر فضای سبز در شهرها به گونه ای اکولوژیکی است. این فضاها نقش مساعدی در کاهش آثار مخرب بعد از انقلاب صنعتی و پیشرفت های صنعتی پس از آن دارد و حتی وجود فضای موصوف به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی در جهان مطرح میشود.

لینک کمکی