دانلود فایل word بررسي تاثير الگوي چيدمان کاربري هاي درشت دانه غير مختلط حاشيه بولوار بر کيفيت سرزندگي وحضورپذيري نمونه موردي حد فاصل چهارراه شفا تا ميدان فرودگاه بلوار جمهوري کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير الگوي چيدمان کاربري هاي درشت دانه غير مختلط حاشيه بولوار بر کيفيت سرزندگي وحضورپذيري نمونه موردي حد فاصل چهارراه شفا تا ميدان فرودگاه بلوار جمهوري کرمان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

سرزندگی فضایی به عنوان یکی از کیفیت های فضای شهری با شاخص های متعددی در ارتباط بوده است ؛ یکی از مهم ترین شاخص ها، کاربری ها و مقوله تنوع، الگوی پراکنش و چیدمان و همچنین همجواری کاربری های درشت دانه و ریزدانه بوده که بر حس سرزندگی یک فضای شهری و پویایی و حضورپذیری آن تاثیر گذار می باشد. در این پژوهش هدف نقدی گذرا بر لبه بلوار جمهوری به عنوان یک فضای رها شده و فاقد پویایی در نیمه شمالی بولوار می باشد. الگوی نامناسب چیدمان کاربری های درشت دانه اداری در کنار یکدیگر و همچنین وجود بلوک های طولی عظیم و نفوذناپذیر لبه ای خاموش و ممتد را در شب پدید آورده که توقعات موردی ر ا در رابطه با بولوار برآورده نمی نماید. در تحلیل حاصل از برداشت های میدانی این چیدمان کاربری ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس با مقایسه ای تحلیلی و آماری مشخص می شود که میزان سرزندگی در نیمه جنوبی به دلیل برخورداری از یکسری کیفیات موجود در فضای بولوار به موجب چیدمان کاربری های مختلط نبست به نیمه شمالی بیشتر می باشد.

لینک کمکی