دانلود فایل word بررسي مولفه هاي هويت شهر ايراني اسلامي در همدان - نمونه مورد مطالعه:محله حاجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي مولفه هاي هويت شهر ايراني اسلامي در همدان - نمونه مورد مطالعه:محله حاجي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هویت در شهر به واسطه ایجاد و تداعی خاطرات عمومی در شهروندان و تعلق خاطر را نزد آنان فراهم کرده و شهر نشینان را به سوی شهروند شدن که گستره ای فعال تر از ساکن شدن صرف دارد ، هدایت می کند . پس هر چند که هویت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان آن است ؛ لیکن فرآیند شهروند سازی را تحت تاثیر قرار داده و می تواند باعث تدوین معیارهای مرتبط با مشارکت و قضاوت نزد ناظران و ساکنان گردد.هویت شهری زمانی معنادار خواهد بود که تبلور عینی در فیزیک شهر داشته و در واقع کالبد بیرونی و فیزیک شهر نمادی از هویت شهر ی باشد. هویت یک شهر را می توان از جنبه های مختلف :( کالبدی و طبیعی -انسانی و اجتماعی تاریخی و اقتصادی ) بررسی نمود و در واقع شکل گیری هویت شهری تحت تاثیر فرهنگ ، شکل طبیعی و کالبد مصنوع شهر قرار دارد ازاین رو مطالعه حاضر با رویکرد استادی -تحلیلی و پس از بررسی مولفه های هویت شهر ایرانی- اسلامی در محله حاجی همدان می باشد. دراین راستا به تحلیل محله از روش swot پرداخته می شود.این مطالعه می تواند در حوزه شهرسازی و به ویژه برای طراحان و برنامه ریزان شهری مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی