دانلود فایل word نقش پدافند غير عامل در مديريت بحران و امنيت شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش پدافند غير عامل در مديريت بحران و امنيت شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مقدمه: شهر یکی از زیستگاه های متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان، نیازمند ایمنی در همه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و هر نوع اقدامی است که جامعه انسانی و محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند . ایمن سازی شهرها، افزایش کارایی روش های مقابله با بلایای طبیعی و ایمن سازی شهری را ضرورت بخشیده اس ت. روش: مطالعه مروری حاضر از طریق جستجو در پایگاه های دادهای داخلی همچون ,SID,Magiran و Irandoc و پایگاه های داده ای خارج ی of Web سال از غیره و، Google Scholar ،Prequest ،Scopus ،Science2006 به بعد و با کلید واژههای بحران، امنیت و دفاع غیر عامل انجام پذیرفته است. یافته ها: شهر زیستگاه متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان، نیازمند امنیت و ایمنی در همه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و ... می باشد. ایمنی تنها بهعنوان یک معیار بهینه در تعیین مکان های مناسب فعالیت و کاربری های شهری و در کنار معیارهای دیگری چون: سازگاری، آسایش، کارایی و مطلوبیت به کار رفته است. اما مساله حفاظت از جان انسان ها، متعلقات آنها و تاسیسات و تجهیزات شهری در مقابل مخاطرات طبیعی و انسانی آن قدر مهم است که میبایست یکی از اهداف اصلیبرنامه ریزی شهری محسوب شود. نتیجه گیری: یکی از کارکردهای مهم پدافند غیر عامل حفاظت از شهرهاست تا از این رهگذر، پویایی حیات شهری را در پرتو امنیت محلی و ملی ایجاد کند. لذا مردم جامعه باید آگاهی لازم را در این حیطه کسب نمایند تا در مقابل سوانح و حوادث طبیعی و یا جنگ، مصون بمانند.

لینک کمکی